Analitza  o    Llenguatge:

Definició de nom

Definició de nom: aquest nom en altres idiomes, variants d'ortografia i pronunciació, variants femenines i masculines del nom. Conegueu la definició del primer nom, en línia.

o
El teu nom:
Obteniu la definició de nom